donderdag 28 november 2013

Wordt embryonaal stamcel onderzoek verboden in Europa?

Het is een tijdje rustig geweest rondom het onderwerp embryonaal stamcel onderzoek. Kortgeleden is de discussie weer losgebarsten in Europa.

Het burgerinitiatief "Eén van ons" is een steunbetuigingsactie gestart in Europa om het menselijk leven vanaf de bevruchting te beschermen. Het menselijk embryo wordt gezien als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven. "Eén van ons" vraagt de EU om de financiering van activiteiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo's veronderstellen. Concreet betekent dit dat activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van stamcellen en onderzoek waarbij menselijke embryonale stamcellen gebruikt worden, moeten worden gestaakt. 

"Eén van ons" heeft bijna 1,9 miljoen steunbetuigingen verzameld. Bijna tweemaal zoveel als de benodigde 1 miljoen stemmen. De komende drie maanden zullen de steunbetuigingen gecontroleerd worden op geldigheid. Daarna zal de EC zich over de wetsvoorstellen buigen en de organisatoren van het burgerinitiatief horen. Dan zal er een formeel antwoord worden geformuleerd. 

De EC is niet gehouden de voorgestelde wetgeving over te nemen. 

Binnen de onderzoekswereld is er veel onrust ontstaan door het succes van dit burgerinitiatief. Het kan een enorme invloed hebben op lopend onderzoek en toekomstige ontwikkelingen. 

Tegenargumenten worden geformuleerd door de "European Society of Human Reproduction and Embryology" (ESHRE), Alliance for Biomedical Research in Europe, European Federation of Neurological Societies (EFNS), European Federation of Neurological Associations (EFNA). 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten