woensdag 26 juni 2013

Dutch Brain Council opgericht


Nieuwsbericht - 26 juni 2013

Dutch Brain Council (DBC) opgericht
Vadaag is bekend geworden dat de stichting Dutch Brain Council is opgericht. Het doel van de Dutch Brain Council is om hersenonderzoek in Nederland en Europa te bevorderen om de kwaliteit van leven van mensen met een hersenziekte te verbeteren.

De DBC is een stichting met de mogelijkheid voor aangeslotenen (een platform). Dat wil zeggen dat het vooral de bedoeling is van de DBC om partijen in Nederland bij elkaar te brengen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het bevorderen van hersenonderzoek of dit uitvoeren. Het is zeker niet de bedoeling om het werk van gerenommeerde organisaties in Nederland op dit gebied het werken te bemoeilijken. Samenwerking en het bereiken van synergie staan bij de DBC voorop. En dat kan alleen op vrijwillige basis. De stichting kan hiermee een juridisch vehikel vormen om deze samenwerking vorm te geven.

De European Brain Council (EBC) (www.europeanbraincouncil.org), gevestigd in Brussel, voert al geruime tijd actie in verschillende Europese landen om samen met allerlei organisaties (onderzoek, patiëntenorganisaties, overheid) in Europa het jaar 2014 te bestempelen als ’Year of the brain in Europe’. Onderzoek (zie website EBC) geeft aan dat alle hersenziekten in Europa ongeveer 800 miljard euro aan maatschappelijke kosten veroorzaken. Een op de drie inwoners van de EU heeft een of andere vorm van een hersenziekte of-aandoening. Hersenziekten zijn hiermee de grootste ziektegroep in Europa.

maandag 3 juni 2013

SCA6 onderzoek Erasmus Universiteit in Rotterdam


1. Wat is het onderwerp en het doel van het onderzoek?

Het cerebellum, ook wel kleine hersenen genoemd, is een gedeelte van het brein dat zich vooral bezighoudt met het vloeiend uitvoeren en “timen” van bewegingen: lopen, wijzen, dingen pakken en met de ogen bewegen bijvoorbeeld. Mensen die een afwijking hebben die hun cerebellum aantast (door bijvoorbeeld een genetische aandoening of door een hersenbloeding) hebben dan ook vaak last van ataxie: schokkerige bewegingen, slechte balans, moeilijk lopen en andere symptomen. Onderzoek van de afgelopen jaren heeft laten zien dat cerebellaire patiënten soms ook problemen hebben met andere dingen, zoals bijvoorbeeld het goed zien, inschatten en begrijpen van bewegingen. Wij denken daarom dat het cerebellum betrokken zou kunnen zijn bij een heleboel functies die niet alleen te maken hebben met je eigen bewegingen maar ook met die van andere mensen en dingen. Dit willen we graag onderzoeken met behulp van een aantal psychologische testjes op een computer en met een onderzoeker. Deze testjes willen we uitvoeren bij patiënten en bij gezonde proefpersonen. We kunnen dan de scores van patiënten vergelijken met de scores van gezonde proefpersonen. Daarmee kunnen we beter begrijpen waarom de patiënten al deze problemen hebben. Met onze vondsten kunnen we te weten komen wat de rol van het cerebellum is in het begrijpen en voorspellen van bewegingen, en kunnen we in de toekomst hopelijk ook betere zorg bieden voor u en voor andere patiënten.

2. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?