maandag 30 maart 2015

Klinische studies naar Cabaletta in Europa

Het is nog niet precies bekend op welke lokaties het onderzoek zal plaatsvinden en wat de criteria voor deelname zullen zijn. Zogauw er meer bekend is zal ik het publiceren. Ook zal er later meer informatie komen over de precieze behandeling en belastbaarheid. Er zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.
Ook Belgische patiënten kunnen deelnemen. 
-----------------------------------------------------------------

Henk Engel en ik, Cathalijne van Doorne, hebben voorafgaand aan het euro-Ataxie congres contact gezocht met BioBlast (Israël). Tijdens het euro-Ataxie congres hebben wij een heel goed gesprek gehad met als resultaat dat Nederlandse en Belgische patiënten met SCA1, SCA2, SCA3 en SCA6 via een nader te bepalen ziekenhuis mogen deelnemen.

Het bedrijf BioBlast zal voor een aantal SCAs klinische studies met Cabaletta op verschillende plaatsen in Europa initiëren. De planning is dat de onderzoeken nog dit jaar zullen starten.

De veiligheid is al getest en akkoord bevonden. De IND (Investigational New Drug Application) heeft Cabaletta goedgekeurd. Het doel van de nieuwe fase van het onderzoek is het nagaan of het geneesmiddel inderdaad een positieve werking heeft op ataxie.

Welke SCA's en waarom?


Er zal onderzocht worden of Cabaletta de progressie van een aantal polyQ ataxieën kan vertragen. Hiervoor zijn de meest voorkomende gekozen namelijk SCA1, SCA2, SCA3 en SCA6. 

De polyQ aandoeningen hebben allemaal een verlengd stukje DNA. Hierdoor maakt de cel een eiwit dat klontert. Deze klontering is giftig voor de cel waardoor de cel afsterft. 

In een proefdier model is aangetoond dat Cabaletta die klontering kan opruimen en voorkomen en zo het afsterven van de cel kan vertragen. 

Waar? 


SCA1   -   Nederland, Duitsland (Bonn), Engeland (Londen)
SCA2   -   Nederland, Duitsland (Bonn), Engeland (Londen)
SCA3   -   Duitsland (Bonn), Engeland (Londen)
SCA6   -   Nederland, Duitsland (Bonn), Engeland (Londen)


Wat is Cabaletta? 


Cabaletta is de naam die BioBlast gegeven heeft aan Trehalose. Trehalose is een suiker en komt van nature niet voor in mensen. Het was al langer bekend dat Trehalose binnen een cel de klontering van eiwitten kan tegengaan. De moeilijkheid tot nu toe was dat het heel moeilijk is om Trehalose in de hersencel te krijgen. Via de mond zou je enorme hoeveelheden moeten toedienen. Het nadeel daarvan is dat je dan enorme buikloop krijgt en dat de darmen dan geen voedingsmiddelen meer opnemen.

Dit probleem is overwonnen door Trehalose intraveneus toe te dienen in enorme hoeveelheden. Het merendeel voert het lichaam af via de urine. Maar er gaat ook een deel van de Trehalose naar de cellen. En is de Trehalose eenmaal in de cel dan blijft het daar op zijn minst 72 uur.

Goed onderzocht is al of de grote hoeveelheid suiker geen invloed heeft op de suikerhuishouding en insuline productie bij mensen. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is.

Wat houdt het onderzoek in? 


Het patiëntenonderzoek zal 54 weken duren. Gedurende dit jaar zullen de patiënten één keer per week naar de kliniek moeten voor intraveneuze toediening van Cabaletta. Eén keer per maand zal onder andere de SARA score bepaald worden door een gespecialiseerde neuroloog.

Zoals bij veel onderzoeken zal er één groep behandeld worden en een andere groep als controle dienen. De verhouding is 2 op 1 - tegen elke 2 patiënten die behandeld worden staat 1 patiënt die als controle dient.

BioBlast vindt het ethisch niet juist om de controle groep gedurende een jaar wekelijks een "nep"infuus te geven. Dat gebeurt niet. Je weet dus als patiënt dat je in de controle groep zit en dat je geen Cabaletta krijgt toegediend. Wel is belangrijk dat de patiënten van de controle groep elke maand naar de neuroloog gaan om dezelfde tests te ondergaan als de behandelde patiënten. Dit om de achteruitgang te kunnen meten. Als tegemoetkoming voor het deelnemen aan de controle groep zal deze groep na een jaar het geneesmiddel kunnen krijgen (zonder kosten) mits het natuurlijk is aangetoond dat de progressie van de SCA vertraagt. Patiënten die wel Cabaletta hebben gehad kunnen ook na 54 weken het geneesmiddel zonder kosten blijven gebruiken als aangetoond is dat het de progressie vertraagt. BioBlast beloont hiermee de patienten voor deelname aan de klinische studie.

Het bedrijf BioBlast zal de patiënten ook zo veel mogelijk faciliteren door de taxikosten naar de neuroloog te vergoeden.


Wie kan er meedoen? 


 • SCA1, SCA2, SCA6 patiënten.
 • SCA3 patiënten die het geen probleem vinden om naar Bonn te reizen (dit moet nog geregeld worden met de neuroloog van Bonn) kunnen mogelijk ook deelnemen
 • Deelnemers moeten nog een tiental meter kunnen lopen (met stok of rollator is geen probleem).
 • Deelnemers mogen geen suikerziekte hebben.


Geïnteresseerd?


Stuur dan een mail naar cathalijne.van.doorne@telenet.be onder vermelding van soort SCA, geboortedatum en adres en telefoonnummer. Er zal zo snel mogelijk een projectteam opgericht worden bestaande uit een neuroloog, klinisch geneticus, Henk Engel en ik. Aan de ADCA Vereniging Nederland is gevraagd of zij willen deelnemen.

zaterdag 21 maart 2015

Rolstoel waarin je kan staan

Het veteranen ziekenhuis in Minneapolis (USA) heeft een rolstoel ontwikkeld waarin het mogelijk is dat mensen met een verlamming ook staan.

Het is niet de eerste "staande" rolstoel die ontwikkeld is, maar deze rolstoel heeft een aantal voordelen ten opzichte van de vorige ontwerpen.

Ingenieurs en veteranen hebben het bestaande model veranderd door er een extra aandrijfwiel aan toe te voegen en de duwrand los te maken van de band. Hierdoor kan de duwrand omhoog komen en net als in een zittende positie bediend worden. Zo is het mogelijk om de rolstoel net zo makkelijk voort te bewegen als zittend. In een paar klikken is de stoel om te bouwen.
John Christensen is één van de eersten die de rolstoel heeft uitgetest. "Het maakt het leven makkelijker, je hoeft nu niet elke keer iemand te vragen iets voor je te doen. Je kan zelf het boek van de bovenste plank pakken".


-------------------------------
http://minnesota.cbslocal.com/2015/01/16/mpls-va-hospital-developes-new-standing-wheelchair/

zaterdag 14 maart 2015

Clinical Trial Cabaletta nu ook van start in AmerikaBioBlast Pharma Ltd. heeft op 12 maart 2015 een persbericht uitgebracht met nieuws over Cabaletta.

In het persbericht wordt aangekondigd dat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) toestemming heeft gegeven voor de fase 2/3 klinische trial naar de veiligheid en werking van Cabaletta bij OPMD patiënten.
De toestemming dat het onderzoek ook in Amerika kan plaatsvinden is een zeer belangrijke stap in de studie naar de veiligheid en werking van Cabaletta. De studie wordt op drie locaties uitgevoerd. In Israel is de studie het eerst van start gegaan. Vervolgens is er goedkeuring gegeven om het onderzoek ook in Canada op te starten (december 2014). En nu is er ook toestemming om ook in Amerika onderzoek te doen naar Cabaletta.

Hiermee is de laatste goedkeuring gegeven en is de volledige fase 2/3 studie begonnen.

Werking CabalettaCabaletta beschermt de cel tegen abnormale processen. Bij ziekten die veroorzaakt worden door een stukje verlengd DNA ("CAG" herhaling) zoals SCA3, gaan de eiwitten klonteren. De eiwitten kunnen hun werk dan niet doen en vervuilen de cel waardoor de cel sterft. Cabaletta voorkomt deze klontering van eiwitten.

Op 8 januari 2015 zijn de voorlopige resultaten van de klinische studie over de veiligheid van Cabaletta (ook wel trehalose genoemd) in patiënten met OPMD (oculofaryngeale spierdystrofie ofwel    oculopharyngeal muscle dystrophy) gepubliceerd. De achtergrond van de aandoening OPMD is hetzelfde als die van SCA3. Bij beide aandoeningen veroorzaakt het verlengde stukje DNA een eiwit dat klontert en dus giftig is voor de cel.

Opzet van de vervolg studie bij OPMDOp drie locaties (Canada, USA, Israel) zullen er in totaal 70 patiënten meedoen met de volgende studie waarbij Cabaletta getest wordt op OPMD patiënten. Bij deze studie wordt er gekeken naar de veiligheid op langere termijn en naar de effectiviteit.

Gedurende de eerste 6 maanden van het onderzoek zullen alle patiënten behandeld worden met Cabaletta via een wekelijks infuus in een bloedvat. Daarna zullen de patiënten gedurende 12 maanden verdeeld worden in een controle groep (1/3) en een groep (2/3) die doorgaat met de behandeling.


---------------------------------------
Voorlopige resultaten Cabaletta bij OPMD patiënten. (9 januari 2015)
Beschrijving Fase 2 onderzoek Cabaletta en SCA3. (8 december 2014)
Behandeling SCA3 met Cabaletta - Fase-2 klinisch onderzoek(7 december 2014)

dinsdag 10 maart 2015

Dutch Brain Council officieel van startVandaag tekenden de Hersenstichting en de Dutch Brain Council (DBC) een samenwerkingsovereenkomst. De DBC wil een actieplatform worden voor alle patiëntenverenigingen die opkomen voor hersenpatienten. Al 21 patiëntenverenigingen hebben de intentie uitgesproken om via de DBC samen te werken. De Hersenstichting gaat het patiëntenplatform gedurende drie jaar financieel ondersteunen.


De Dutch Brain Council kan drie jaar lang rekenen op de steun van de Hersenstichting. 
V.l.n.r.: Peter Schoof, directeur Hersenstichting, Cathalijne van Doorne, vice-voorzitter DBC, Harry Hartemink, voorzitter DBC en Robert Scholten, directeur en oprichter van de DBC.
De missie van de DBC is om overleg en samenwerking tussen hersen-gerelateerde patiëntenorganisaties te bevorderen en faciliteren. De DBC wil onder meer werken aan het ‘merk’ hersenen, zodat er meer geld beschikbaar komt voor wetenschappelijk onderzoek en nog betere behandelingen voor hersenpatiënten. Ook wil de DBC op verschillende beurzen en bijeenkomsten er voor zorgen dat de patiëntenorganisaties zich gezamenlijk kunnen presenteren.Verder wil de DBC lobbyen op onderwerpen die voor hersenpatiënten van belang zijn, zoals bijvoorbeeld rijvaardigheid, de beschikbaarheid van medicijnen en behandelingen. Dit jaar zullen de deelnemende patiëntenorganisaties nog meer concrete samenwerkingsprojecten benoemen. De patientenorganisaties blijven binnen de DBC volledig zelfstandig maar treden zo mogelijk gezamenlijk naar buiten met één stem.De Hersenstichting heeft in de DBC nu één collectief aanspreekpunt voor hersen-gerelateerde patiëntenorganisaties. Directeur Peter Schoof: ”Ik ben erg blij dat een heel aantal hersengerelateerde patiëntenorganisaties nu gaan samenwerking via de DBC. Het is goed als patiënten zelf het voortouw nemen bij het organiseren van deze samenwerking via de DBC. Als Hersentichting ondersteunen wij dat van harte”.

----------------------------------------------------------------------------

Persbericht dd 10 maart 2015

Voor meer info:
Marcel Vergeer (Hersenstichting), tel. 06-30995354. 
Robert Scholten (directeur DBC), tel. 06 3404 2425.
                            


maandag 9 maart 2015

Onderzoek naar zenuwsignalen bij ataxieAtaxie is een hersenziekte die vooral de bewegingen belemmert. De coördinatie en de mobiliteit van getroffen personen nemen af. Als gevolg daarvan wordt het uitvoeren van zelfs de meest elementaire en essentiële dagelijkse taken, zoals wandelen, spreken en eten, bijna onmogelijk.

Defecten in de kleine hersenen zijn de meest voorkomende oorzaken van ataxie. De kleine hersenen controleren alle bewegingen. Intrigerend is dat ataxie ontstaat wanneer er te veel of te weinig activiteit is in de kleine hersenen. Maar hoe deze twee schijnbaar tegengestelde toestanden dezelfde ziekte kunnen veroorzaken is een mysterie. 


Tot nu toe zijn de zenuwsignalen die ataxie uitlokken nog niet geïdentificeerd. Hiervoor is onlangs een onderzoek opgestart.

Onderzoek


Het doel van dit onderzoek is om de foutieve signalen vanuit de kleine hersenen van muizen met ataxie te definiëren en te bepalen hoe deze signalen de bewegingen belemmeren. 

Om dit doel te bereiken, heeft de onderzoekster een genetische toolkit ontwikkeld die selectief bepaalde signalen in de kleine hersenen van de muis blokkeren. Hierdoor is het mogelijk om het systeem te overspoelen met te veel signalen of signalen juist te elimineren. In beide gevallen kan ataxie ontstaan. 

Het voordeel van de methode is dat het mogelijk is om de aangepaste zenuwsignalen te volgen met een hersen-opname-methode terwijl de muizen ataxische bewegingen maken. 

De experimenten van dit onderzoek zullen de kennis van de hersenfunctie bij ataxie vergroten en zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van effectieve therapieën om de ziekte te behandelen.


------------------------------------
Dr. Marife Arancillo, Baylor College of Medicine in Houston, Texas was awarded a Post-Doc Fellowship by the National Ataxia Foundation (NAF) with her project “Neural Mechanisms of Cerebellar Function in Ataxia” focusing on the development of a genetic toolkit to help study ataxia and the role played by the brain’s cerebellum.


Zie ook: National Ataxia Foundation: geld voor onderzoek

woensdag 4 maart 2015

Ataxie en voeding


Laat ik beginnen dat geen van de voedingssuggesties wetenschappelijk bewezen zijn voor ataxie patiënten.  Er zijn tot op heden geen wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd met ataxie patiënten om te veronderstellingen te bewijzen. 

Toch zijn er wel enkele richtlijnen opgesteld door de Nationale Ataxia Foundation in Amerika. Deze heb ik hieronder weergegeven. 

Koolhydraat-arm dieetAtaxie patiënten voelen zich vaak beter als zij een koolhydraat-arm dieet volgen en minder voedingsmiddelen eten met een hoog suikergehalte.

Een koolhydraat-arm dieet is een eetpatroon waarbij de consumptie van koolhydraten (zoals brood, pasta, aardappelen, rijst en suiker) wordt beperkt. Bewerkte voeding


Probeer bewerkte voeding te vermijden zoals kipnuggets, hotdogs, bacon, chips, frietjes, frisdrank, ontbijtgranen, muesli repen, koeken van de supermarkt, soepen van de supermarkt, margarine, kant-en-klare maaltijden etc.

Vooral bewerkte voeding bevat veel te veel zout, suiker, kleur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen, vulstoffen en ga zo maar door.
Drinken 


Drink voldoende water (6 tot 8 glazen per dag). Vermijd gezoete dranken en fruit drankjes. Ook dranken gezoet met kunstmatige zoetstof kan je beter laten staan.


Overzicht van voedingsstoffen die je beter kunt vermijden • Aspartaam               
Geen voedsel waarin aspartaam (kunstmatige zoetstof) verwerkt is zoals frisdrank.

 • Brood                      
Zo min mogelijk koolhydraten.

 • Chocolade               
Geen pure of melk chocolade, ook geen voeding waarin chocolade is verwerkt.

 • Citrus vruchten      
Geen citrusfruit en citrussap, ook geen bananen.
                   
 • Monosodium glutamaat (MSG, E621, natriumglutamaat, Ve-tsin)
Glutamaat veroorzaakt een unieke smaakcomponent in levensmiddelen. Hierdoor is het heel moeilijk om aan de verleiding te weerstaan. Denk maar aan je voornemen om maar één zoutje, koekje, dropje te eten en dan wordt het toch een hele zak. 
Omdat glutamine een onderdeel is van eiwitten wordt dit ook bijna in alle eiwitbevattende voeding aangetroffen, zoals vlees, gevogelte, vis, groenten en melk.
Natriumglutamaat wordt verantwoordelijk geacht voor het zg. “Chinees-restaurant-syndroom”, gekenmerkt door duizeligheid, flauwtes en hartkloppingen. 

 • Nitraat/nitriet          
Geen bacon, hotdogs, worstjes, ham, gerookte vis met nitraat of nitriet

 • Uien                        
Geen rauwe uien, wel gekookte/gebakken uien.

 • Sulfiet                     
Geen rozijnen, gedroogd fruit, dadels en vijgen geconserveerd met sulfiet.

 • Tyramine                
Kaas*, pizza, yoghurt, zure room, karnemelk, lever, noten (en pindakaas), soja-saus, linzen, lima-bonen, zuurkool.

*Kaas: cottage cheese, ricotta, cream cheese zijn ok. Hoe langer de kaas is gerijpt hoe meer tyramine.
Sommige mensen hebben last van het zogenaamde ‘kaassyndroom’. Zij krijgen knallende koppijn van een stukje oude kaas. De boosdoener is tyramine.SCA1


Een studie heeft aangetoond dat Omega3 de cellen enigszins beschermt bij SCA1 patiënten.
Omega 3 is te verkrijgen als onder andere visolie capsules bij apotheek, drogist en natuurvoedingswinkels.

i

----------------------------------------
Document van de Nationale Ataxia Foundation over voeding en ataxie.