maandag 25 augustus 2014

Hersenbokaal 2014Ruim een half miljoen mensen in Nederland hebben een hersenaandoening. De gevolgen van een hersenaandoening zijn zeer divers en kunnen een grote invloed op de kwaliteit van leven hebben. Dit geldt voor degene met de hersenaandoening, maar ook voor zijn of haar omgeving. Mensen met een hersenaandoening willen, net als ieder ander, meedoen aan de samenleving. Werk, activiteiten en sociale contacten zijn belangrijk.

In de loop der jaren is hier meer aandacht voor gekomen. Zo zijn er gespecialiseerde jobcoaches, activiteitencentra en ontmoetingsgelegenheden.

Hersenbokaal 


De Hersenstichting wil de maatschappelijke participatie van mensen met een hersenaandoening stimuleren. De Hersenstichting doet dit o.a. door de uitreiking van de Hersenbokaal en de betrokkenheid bij diverse projecten.


De Hersenbokaal richt zich op alle projecten die mensen met een hersenaandoening kunnen helpen in hun dagelijks leven. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten op het gebied van zorg en revalidatie, wonen, werken, vrijetijdsbesteding, scholing of vervoer. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop! Degene die de Hersenbokaal wint, krijgt een bijdrage van € 35.000 om het project tot uitvoering te brengen.

Wie bepaalt de winnaar? 


Naast de jury, waartoe ik behoor,  mag ook het publiek mee gaan stemmen. De hele maand september kan het publiek zijn stem uitbrengen op zijn favoriete project. Samen met het oordeel van de jury levert dat de winnaar op. Uw stem is dus medebepalend! De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de Publieksdag van de Hersenstichting die plaatsvindt op 9 oktober a.s.

Projecten Hersenbokaal 2014


Er zijn veel bijzondere ideeën voor mooie projecten binnengekomen voor de Hersenbokaal 2014. Uit deze aanmeldingen zijn inmiddels drie genomineerde projecten gekozen. 

     1. Een goede match tussen armondersteuning en client!

Een mogelijk gevolg van hersenletsel is een functiebeperking van de arm en/of hand. Een goede match tussen een goed hulpmiddel bij een arm/hand-functiebeperking en de patiënt met hersenletsel leidt tot een grotere mate van zelfstandigheid. In dit project zal een adviesprotocol worden gemaakt, die voor specifieke problemen van de individuele gebruiker de benodigde kennis en inzichten aandraagt. Hier kan men de juiste keuze maken. Het doel is om ervoor te zorgen dat de patiënt gebruik kan maken van de juiste hulpmiddelen voor zijn beperkingen. Dit vergroot de zelfredzaamheid en verhoogt de kwaliteit van leven.

     2. Hersentour .... Een steekje los? Een eigenwijs spel!

Kwaliteit van leven? Wat is dat? Hoe doe je dat? En is het mogelijk als je een (onzichtbare) (hersen)aandoening hebt? Hoe ga je om met reacties uit de omgeving, hoe kun je de aandoening accepteren en hoe kun je jouw kwaliteit van leven verbeteren?
De oplossing van deze vragen zal voor iedereen anders zijn. Dit spel biedt dé gelegenheid om spelenderwijs in gesprek te gaan over álle aspecten die te maken hebben met kwaliteit van leven. Het spel draagt bij aan begrip voor elkaar en participatie en integratie in de maatschappij. Het is niet alleen voor patiënten geschikt, maar ook voor de omgeving, familie, collega's, buurtbewoners en vrienden. Het spel kan tevens gebruikt worden als gespreksstarter of als communicatietool bij voorlichtingsbijeenkomsten, psycho-educatie, gespreksgroepen, studenten of voor thuis en op het werk (collega's, buurtbewoners en familieleden).

     3. Van woonzorglocatie naar zelfstandig wonen

De stap van een woonzorglocatie naar zelfstandig wonen is voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel vaak erg groot. Niet alles gaat meer zoals vroeger, bepaalde dingen lukken niet meer en vaak is het sociale netwerk van iemand, na bijvoorbeeld een langdurige revalidatie, weggevallen. Om de terugkeer naar een eigen woning mogelijk te maken worden mensen met NAH in dit project begeleid en getraind, waarbij ze hun autonomie stukje bij beetje terug krijgen. Eigen regie over je leven hebben!

--------------------------------------
Hier kunt u meer lezen over de projecten.
In september kunt u op de website van de Hersenstichting filmimpressies bekijken van de genomineerde projecten.


zaterdag 23 augustus 2014

Test functioneren kleine hersenen


Er zijn verschillende testen die uitgevoerd kunnen worden om te onderzoeken of de kleine hersenen naar behoren functioneren. 


Deze testen worden ook vaak gebruikt om te controleren of iemand teveel gedronken heeft. De kleine hersenen worden namelijk het eerst beïnvloed door alcohol.


De bekendste van deze testjes is de ‘vinger-naar-neus-taak’. Hierbij wordt een persoon gevraagd zijn arm uit te strekken en dan met zijn wijsvinger het puntje van zijn neus aan te raken. Dit onderzoek wordt bij zowel de linker- als de rechterarm gedaan, met ogen open en met ogen dicht.

Als de kleine hersenen goed functioneren dan gebeurt deze beweging in drie onbewuste stappen:
  1. De vinger beweegt redelijk snel naar een punt vlak voor de neus
  2. Een hele korte tijd blijft de vinger op hetzelfde punt
  3. De beweging wordt langzaam afgemaakt, en de vinger komt tegen de neus aan

Van bovenstaande stappen is de eerste afhankelijk van het functioneren van de kleine hersenen. Dat betekent, dat wanneer de kleine hersenen hun taak niet goed meer kunnen uitvoeren, deze stap niet goed wordt voltooid. De persoon zal dus of te vroeg stoppen, wanneer de vinger nog ver van de neus af is, of juist te laat, wanneer de vinger al in het gezicht is.
dinsdag 19 augustus 2014

Hersenen


Hersenen

Kleine hersenen (Cerebellum) 

De kleine hersenen liggen in het achterhoofd. Ze omvatten ongeveer eenachtste deel van de hersenmassa en bevatten meer dan de helft van alle zenuwcellen. De kleine hersenen zijn sterk geplooid. 


Rol van de kleine hersenenDe kleine hersenen zijn betrokken bij de voortbeweging en bij het bewaren van het evenwicht. Ook spelen de kleine hersenen een rol bij de orientatie in de ruimte. De functie van het cerebellum is indirect. Het houdt in de gaten of het doel van bepaalde bewegingen bereikt wordt en zorgt eventueel voor aanpassing van bewegingen. Door een beschadiging van de kleine hersenen worden bewegingen veel minder gecoördineerd, de persoon lijkt wel dronken. Hij stoot tegen dingen aan en is erg onhandig (ataxie). 

Maar de kleine hersenen doen meer dan alleen bewegingen controleren. Ze zijn ook betrokken bij impliciet leren. Dit is een vorm van leren die buiten het bewustzijn omgaat, maar die wel merkbaar is in gedrag. Niemand weet precies wat hij bij tennis moet doen om de arm goed te bewegen, maar door oefenen krijgen we de beweging onder controle.

Ook spelen de kleine hersenen een rol bij taal en bij taken die een beroep doen op het werkgeheugen, zoals het herhalen van een telefoonnummer om het niet te vergeten. 

Anatomie van de kleine hersenenAnatomisch kunnen de kleine hersenen ingedeeld worden in een centraal deel, met daaromheen twee halve bollen (hemisferen).

De buitenkant van het cerebellum wordt net als bij de grote hersenen de schors  genoemd. De schors bestaat uit veel windingen, zodat zeer veel cellen een plaats hebben. 


Onderstaand figuur toont de helft van de kleine hersenen. 
---------------------------------------------------------------------
Hersenen: www.hersenstichting.nl
woensdag 6 augustus 2014

Hoe beschermt een zenuwcel zich tegen beschadiging?


Zenuwcellen hebben één uitloper die de signalen van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel overbrengt. Deze uitlopers kunnen behoorlijk lang zijn.

Beschadiging


Zo'n lange uitloper heeft een grotere kans op beschadiging. Als zo'n uitloper beschadigd is kan de zenuwcel niet meer functioneren. Daarom probeert een cel zich te beschermen tegen beschadiging.Hoe reageert een zenuwcel op beschadiging? 


Onderzoekers van de Huck Institutes' Center for Cellular Dynamics — onder leiding van directeur Melissa Rolls — hebben onderzocht hoe een zenuwcel reageert op beschadiging. Ze ontdekten dat een cel, na beschadiging, componenten aanmaakt om de celstructuur te verstevigen. Dit vergroot de stabiliteit van de cel en beschermt de cel tegen verdere achteruitgang.

Hoe reageert een cel op beschadiging bij ataxie?


Dit zelfde mechanisme dat de celstructuur verstevigt treedt ook op bij ophoping van "verkeerde" eiwitten zoals bij spinocerebellaire ataxie (SCA) en de ziekte van Huntington.De linkerkant laat een SCA3 cel zien waarbij de zenuwbescherming actief is.
De rechterkant laat een SCA3 cel zien waarbij de zenuwbescherming uitgeschakeld is.
credit: Melissa Rolls
Hoe kan het nieuwe inzicht gebruikt worden?

De onderzoekers hopen dat de kennis over celbeschermings mechanismen uiteindelijk leiden tot nieuwe therapieën. Of dat het mechanisme ook kan helpen bij vroege diagnose van "cel-beschadigingsziekten".----------------------------------------------

Publicatie in Proceedings of the National Academy of Sciences.Gebaseerd op artikel, PenStateScience, 26 juni 2012