dinsdag 10 maart 2015

Dutch Brain Council officieel van startVandaag tekenden de Hersenstichting en de Dutch Brain Council (DBC) een samenwerkingsovereenkomst. De DBC wil een actieplatform worden voor alle patiëntenverenigingen die opkomen voor hersenpatienten. Al 21 patiëntenverenigingen hebben de intentie uitgesproken om via de DBC samen te werken. De Hersenstichting gaat het patiëntenplatform gedurende drie jaar financieel ondersteunen.


De Dutch Brain Council kan drie jaar lang rekenen op de steun van de Hersenstichting. 
V.l.n.r.: Peter Schoof, directeur Hersenstichting, Cathalijne van Doorne, vice-voorzitter DBC, Harry Hartemink, voorzitter DBC en Robert Scholten, directeur en oprichter van de DBC.
De missie van de DBC is om overleg en samenwerking tussen hersen-gerelateerde patiëntenorganisaties te bevorderen en faciliteren. De DBC wil onder meer werken aan het ‘merk’ hersenen, zodat er meer geld beschikbaar komt voor wetenschappelijk onderzoek en nog betere behandelingen voor hersenpatiënten. Ook wil de DBC op verschillende beurzen en bijeenkomsten er voor zorgen dat de patiëntenorganisaties zich gezamenlijk kunnen presenteren.Verder wil de DBC lobbyen op onderwerpen die voor hersenpatiënten van belang zijn, zoals bijvoorbeeld rijvaardigheid, de beschikbaarheid van medicijnen en behandelingen. Dit jaar zullen de deelnemende patiëntenorganisaties nog meer concrete samenwerkingsprojecten benoemen. De patientenorganisaties blijven binnen de DBC volledig zelfstandig maar treden zo mogelijk gezamenlijk naar buiten met één stem.De Hersenstichting heeft in de DBC nu één collectief aanspreekpunt voor hersen-gerelateerde patiëntenorganisaties. Directeur Peter Schoof: ”Ik ben erg blij dat een heel aantal hersengerelateerde patiëntenorganisaties nu gaan samenwerking via de DBC. Het is goed als patiënten zelf het voortouw nemen bij het organiseren van deze samenwerking via de DBC. Als Hersentichting ondersteunen wij dat van harte”.

----------------------------------------------------------------------------

Persbericht dd 10 maart 2015

Voor meer info:
Marcel Vergeer (Hersenstichting), tel. 06-30995354. 
Robert Scholten (directeur DBC), tel. 06 3404 2425.
                            


1 opmerking: