maandag 11 november 2013

Voortgang SCA6 onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam


SCA6 Nieuwsbrief oktober 2013, J. Willems en S. Picard, bewerkt

SCA6 onderzoek (vervolg)


Oponthoud


In mei/juni, precies in de periode die was gereserveerd voor het SCA6 onderzoek, waren er grote problemen met de bus - de Neurasbus - die gebruikt werd om langs de deelnemers te rijden en daarin de testen uit te voeren. Gelukkig zijn de problemen opgelost. Er wordt geprobeerd om alle metingen nog dit jaar gedaan te krijgen. 

Wat hield het onderzoek ook al weer in?


De kleine hersenen (cerebellum) zouden betrokken kunnen zijn bij een heleboel functies die niet alleen te maken hebben met de eigen bewegingen maar ook met het interpreteren van bewegingen van andere mensen en dingen. Dit werd onderzocht met behulp van een aantal testen op een computer en met testen die samen met een onderzoeker worden uitgevoerd. 
  

Tussentijdse resultaten van het onderzoek


Vinger-druk test: Deze test meet de reactiesnelheid van verschillende vingers op bewegende cirkels. Bij dit soort vinger-druk-testjes moet je denken aan een toetsenbord met vijf knoppen, waarbij iedere vinger op een knop rust. Verschijnt op het scherm een bepaalde bewegende cirkel dan moet de proefpersoon een bepaalde toets indrukken. 

Test met gewichten: Hierbij worden bussen die er hetzelfde uitzien maar een verschillend gewicht hebben, opgetild door de proefpersoon. Daarna heft de onderzoeker de bussen en moet de proefpersoon inschatten welke bus zwaarder is. De eerste keer voert de onderzoeker de testen uit met een blote arm (waardoor de spieren zichtbaar zijn), daarna met een bedekte arm. Dezelfde testen worden herhaald met een onderzoeker die bussen heft in een filmpje.
Algemene vondsten: Zowel SCA6-patiënten als gezonde proefpersonen hebben heel uiteenlopende scores behaald voor de testen waarbij verschillende gewichten met elkaar vergeleken worden én de vinger-druk-testjes. De verschillende scores hebben waarschijnlijk te maken met hoe ver gevorderd de ataxie is. SCA6 ontwikkelt zich heel anders in verschillende mensen, en daarom kunnen de test-scores heel divers zijn. Wel kunnen de gemiddelde resultaten van de geteste SCA6 patiënten een trend vertonen.

Gemiddeld genomen is het zo dat veel SCA6-patiënten minder precies en vaak iets later op de toetsen drukten bij de bewegende cirkels van de vinger-druk testjes. Het wordt algemeen aangenomen dat het cerebellum de precieze timing van bewegingen controleert, en deze vondst bevestigt dat.

Het lijkt het erop dat SCA6-patiënten meer moeite hadden met het voelen van gewichtsverschillen. Maar ook met het zien van gewichtsverschillen - zowel “in het echt” (de onderzoeker heft de verschillende bussen) als op de computer (filmpje van onderzoeker die bussen met verschillend gewicht heft). Dit was vooral duidelijk wanneer de arm van de onderzoeker bedekt was. 

Dit is heel interessant omdat het nog nooit is aangetoond. Vermoed wordt dan ook dat de kleine hersenen (cerebellum) betrokken zijn bij het verwerken van de snelheid en vloeiendheid van bewegingen van anderen, en niet zozeer met de vorm en de spierkracht van bewegingen van anderen.

Vervolg


Hopelijk kan er nog veel meer geleerd worden van de resultaten van de metingen, en daarom zal er de komende maanden nog beter en gedetailleerder naar de resultaten gekeken worden. Wanneer de resultaten constant en betrouwbaar zijn, zal geprobeerd worden deze resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift te publiceren. U wordt op de hoogte gehouden.

------------------------------------------- 
Zie ook:
SCA6 onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam - 3 juni 2013 (link)Geen opmerkingen:

Een reactie posten