zaterdag 16 november 2013

Lopend onderzoek naar SCA en Dalfampridine

Universiteit van Florida, Gainesville, FL, USA

Doel


Onderzoekers verwachten dat bij ataxie patiënten de snelheid van lopen en het evenwicht zullen toenemen na toediening van het geneesmiddel Dalfampridine. Dalfampridine wordt al voorgeschreven bij Multiple Sclerosis om het lopen te verbeteren.

Opzet


Het is de bedoeling om voor dit onderzoek 20 patiënten te werven met SCA1, SCA2, SCA3 of SCA6. Tevens moeten de kandidaten nog in staat zijn om 7,5 meter te lopen zonder een hulpmiddel.

Van de 20 ataxie patiënten zullen er 10 het middel Dalfampridine toegediend krijgen gedurende 5 weken. De andere 10 ataxie patiënten zullen een placebo (geneesmiddel zonder werkzame bestanddelen) krijgen.

Na die vijf weken zal er een rustperiode van twee weken zijn zonder medicijngebruik bij beide groepen (placebo en dalfampridine).

Daarna zullen de patiënten de tegenovergestelde behandeling krijgen. Dus de groep die het placebo kreeg, krijgt dan dalfampridine en omgekeerd.

Elke twee weken zal er een evaluatie zijn. Het evenwicht en de snelheid van lopen zullen gemeten worden.

Tijdspad


Het onderzoek is gestart in maart 2013; Men verwacht het onderzoek te hebben afgerond in januari 2014.

1 opmerking: