woensdag 30 oktober 2013

Compensaties waar men vanaf nu tot eind 2013 (misschien) nog recht op heeft (auteur Sjirk van der Werff)Mantelzorg compliment

In de maand november 2013, wordt aan diegene die daar recht op hebben het mantelzorg compliment uitgereikt.
Men moet om daarvoor in aanmerking te komen een beschikking van het CIZ hebben.
Dit compliment bedraagt € 200,-

Vergoedingen in het kader van de Wctg

In de maand december wordt uitbetaald aan diegene die daar recht op hebben. De vergoeding voor medicijnen. Deze vergoeding is vastgesteld op € 99,-

Ook in de maand december wordt uitbetaald aan diegene die daar recht op hebben. De jaarlijkse vergoeding Wctg.

Uw zorggebruik wordt aan de hand van de volgende criteria bepaald:
 • U had in 2012 een indicatie voor minimaal 26 weken AWBZ-zorg;
 • U had in 2012 minimaal 26 weken langdurige hulp bij het huishouden via de Wmo;
 • U heeft in 2012 langdurig geneesmiddelen afgenomen voor bepaalde chronische aandoeningen;
 • In 2011 startte u een behandeling voor bepaalde aandoeningen in een ziekenhuis;
 • U heeft in 2011 een behandeling gehad in een revalidatiecentrum;
 • U heeft in 2010, 2011, 2012 hulpmiddelen vergoed gekregen of laten repareren;
 • U had een indicatie voor het gebruik van een rolstoel in 2012;
 • U heeft in 2012 fysiotherapie of oefentherapie gehad voor bepaalde chronische aandoeningen;
 • U kreeg in 2012 96 of meer behandelingen voor fysiotherapie of oefentherapie. (Voor militairen en kinderen onder de 18 geldt een periode van 2 jaar voor 96 of meer behandelingen. Dus in 2011 en in 2012);
 • U heeft vanaf 1 januari 2012 hulpmiddelen vergoed gekregen van uw zorgverzekeraar die duiden op een langdurige aandoening.
Om vervolgens in aanmerking te komen, wordt er een inkomenstoets gehouden, waar men moet voldoen aan onderstaande criteria:


Inkomen

Uw (gezamenlijk) inkomen mag in 2010 niet hoger zijn dan:
 • € 35.100 voor (echt)paren
 • € 24.570 voor alleenstaanden
Krijgt een huishouden 2 of meer algemene tegemoetkomingen? Dan geldt een uitzondering. Zij verliezen maar 1 tegemoetkoming als zij de inkomensgrens overschrijden. Namelijk de hoogste tegemoetkoming. Of bij gelijke algemene tegemoetkomingen de tegemoetkoming van het oudste lid van het huishouden.


Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 hangt af van uw leeftijd en uw zorggebruik:

Jonger dan 65

 • hoge tegemoetkoming: € 494
 • lage tegemoetkoming: € 296

65 jaar of ouder

 • hoge tegemoetkoming: € 346
 • lage tegemoetkoming: € 148
Hoe de compensatie regeling ervoor het jaar 2014 uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend.
Er zijn afspraken gemaakt in het onlangs gesloten Herfstakkoord, maar deze moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer.

Maar via deze blog houden wij u natuurlijk op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten