woensdag 16 oktober 2013

Aftrek zorgkosten? (auteur Sjirk van der Werff)


Zelf ben ik niet zo geïnteresseerd in het uitzoeken van de financiële kant van het hebben van een zeldzame ziekte. Sjirk daarentegen is hier erg goed in. Hij heeft het volgend stukje gestuurd naar mij met de vraag om dit op de BLOG te plaatsen. Ik denk dat de BLOG hierdoor completer wordt. 

------------------------------------------------In de ADCA-krant, jaargang 4, oktober 2013, stond een artikel over de aftrek via de belasting van specifieke zorgkosten. Hier volgt een aanvulling op dit artikel.
In het artikel werd gesuggereerd dat de aftrek voor specifieke zorgkosten in het jaar 2014 kwam te vervallen.
Maar in het onlangs gesloten Herfstakkoord is afgesproken om het toch mogelijk te maken om specifieke zorgkosten belasting technisch aftrekbaar te maken.

Dit voorstel moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.
Als bekend is hoe de nieuwe regeling er exact uitgaat zien, brengen wij u natuurlijk via deze blog op de hoogte.
Wat valt er op dit moment onder de specifieke zorgkosten:
a.     Geneeskundig- en heelkundige hulp
b.     Reiskosten voor ziekenbezoek
c.     Medicijnen op doktersvoorschrift
d.     Bepaalde hulpmiddelen, zoals b.v.
i.               Steunzolen
ii.             Gehoorapparaten
iii.           Kunstgebit en prothesen
iv.            Blindengeleidehond
v.              Rolstoel, krukken, rollator en traplift
vi.            Onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen
e.     Vervoer
f.     Dieet op doktersvoorschrift of diëtist
g.     Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
h.     Aanpassingen aan een woning
i.      Andere aanpassingen
Men kan alleen de daadwerkelijke kosten aftrekken na aftrek van de eventuele vergoeding die men daarvoor heeft ontvangen.
De onkosten die men kan aftrekken moeten wel boven het eventuele drempelbedrag uitkomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten