maandag 16 december 2013

De zorg in 2014: alle veranderingen (auteur Sjirk van der Werff)

De basispolis blijft komend jaar vrijwel gelijk. De belangrijkste verandering in de zorg betreft naturapolissen. Verzekeraars hoeven voor deze verzekeringen de kosten van niet-gecontracteerde zorgverleners straks niet langer te vergoeden. Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de zorg in 2014.
Aan het basispakket wordt komend jaar nauwelijks gesleuteld. Het eigen risico gaat met een tientje omhoog. Wereldschokkend is dit niet.
Houders van een naturapolis (een verzekering waarbij de zorg rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald) moeten daarentegen wel op hun hoede zijn. Zij lopen het risico geen vergoeding meer te krijgen voor behandelingen door zorgverleners waarmee hun verzekeraar geen contract heeft afgesloten. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de zorg in 2014?

Basispakket


In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er in 2014 nauwelijks geschoven in het basispakket. Er komen wel enkele vergoedingen bij. De vergoeding voor eerstelijns psychische hulp wordt uitgebreid.
Dit jaar krijgen mensen met een (lichte) psychische aandoening nog maximaal vijf consulten vergoed. In 2014 krijgen patiënten met zwaardere psychische problematiek die meer behandelingen nodig hebben, deze behandelingen ook vergoed.
Verder worden twee behandelingen voorwaardelijk tot het pakket toegelaten: speciale behandelingen voor patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose en voor patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn.

Eigen risico


Het voor iedere meerderjarige verplichte eigen risico gaat met een tientje omhoog, van 350 naar 360 euro. Daarmee is het eigen risico sinds de invoering in 2008 met 210 euro (ofwel 140 procent) omhoog gegaan.
De eerste 360 euro die je uitgeeft aan zorgkosten moet je komend jaar dus zelf betalen. Pas daarna gaat je zorgverzekeraar je kosten vergoeden. Je betaalt het eigen risico voor vrijwel alle zorg, behalve voor de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg.
Wie wil besparen op de zorgkosten, kan besluiten om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, boven op de verplichte 360 euro. Dit kan enkele honderden euro’s premiekorting opleveren. Bedenk wel dat deze optie alleen loont als je nauwelijks een beroep doet op gezondheidszorg. Dat valt vooraf helaas niet te voorspellen. Met één ziekenhuisopname bent je het kostenvoordeel kwijt.

Naturapolis

Wie een naturapolis heeft moet opletten. Verzekeraars hoeven de zorgkosten van zorgverleners waarmee zij geen contract hebben afgesloten in 2014 niet langer te vergoeden (met uitzondering van spoedeisende hulp). Dit kan je veel geld kosten als je naar een niet-gecontracteerde partij stapt. Bij een restitutiepolis heb je wel een vrije zorgkeuze.
Heb je een naturapolis, kijk dan met welke zorgaanbieders je verzekeraar wel en geen contract heeft afgesloten en hoeveel je vergoed krijgt als je naar een niet-gecontracteerde partij stapt.

Kosten polis

De kosten van een basisverzekering liggen in 2014 gemiddeld 9 procent lager dan vorig jaar, zo blijkt uit een berekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De gemiddelde premie bedraagt circa 1.100 euro, ruim 100 euro minder dan in 2013.
Volgens vergelijkingssite Verzekeringssite.nl lopen de verschillen in de premie voor de basisverzekering komend jaar op tot ruim 350 euro op jaarbasis. Shoppen kan dus lonen. Wil je switchen, dan moet je vóór de jaarwisseling je huidige polis opzeggen en voor 1 februari een nieuwe verzekering kiezen. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Aanvullende polis

De premies voor aanvullende verzekeringen stijgen volgens Verzekeringssite.nl wel, met gemiddeld 2 procent. Wil je geen onnodige kosten maken, houd je aanvullende verzekering dan goed tegen het licht en vergelijk het pakket met andere verzekeraars. Verzeker je alleen voor zorg die je ook echt nodig hebt.

Internetpolissen

Als je wilt besparen op de zorgkosten, hoef je overigens niet eens over te stappen naar een andere verzekeraar. Veel grote verzekeringsmaatschappijen bieden ook een goedkopere online variant aan.
Hierbij verloopt de communicatie via internet of email. Herhaalrecepten bestel je via een online apotheek. Volgens vergelijkingssite Verzekeringssite.nl is een online polis gemiddeld circa 135 euro per jaar goedkoper.

Beperkte naturapolis

Maar dat is niet de enige besparing die je op je verzekeringspakket kunt realiseren. Steeds meer zorgverzekeraars bieden tegenwoordig ook selectieve naturapolissen aan. Je betaalt dan een fors lagere premie (de korting bedraagt volgens vergelijkingssite Independer 8 tot 20 procent).
Je wordt echter wel beperkt in de keuze van zorgverleners. Je loopt dan het risico dat je moet uitwijken naar een verder gelegen ziekenhuis, om alle zorg vergoed te kunnen krijgen. Wil je toch naar een andere zorgaanbieder, dan moet je een flink deel van de rekening zelf betalen.
Overweeg je zo’n polis, kijk dan vooraf even met welke ziekenhuizen en andere zorgaanbieders jouw verzekeraar een contract heeft afgesloten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten