zaterdag 9 januari 2016

De mutatie eruit knippen?
In het verleden werd er wel eens gedroomd over een techniek die het mogelijk maakt om een fout stukje DNA uit het DNA te knippen en het te herstellen. Langzamerhand wordt dit mogelijk. De techniek heet CRISPR. Dit is een afkorting van Clustered Regularly-Interspaced Short Palindromic Repeats. De uitspraak is crisper.

CRISPR is eigenlijk een DNA "knip en vervang" techniek. Het lijkt een beetje op de techniek in de filmwereld die een stukje film op een exacte locatie eruit kan knippen en vervangen door een ander stukje film.

Op 18 december 2015 heeft Science magazine een artikel gepubliceerd over de CRISPR techniek. Science is een van de meest gerenommeerde wetenschappelijk tijdschriften ter wereld. In dit artikel wordt genoemd dat de CRISPR techniek is uitgeroepen tot de doorbraak van het jaar 2015. Dit is gebaseerd op twee voorbeelden. De techniek zou het mogelijk kunnen maken om ongedierte en/of ziekten die verspreid worden door die dieren te elimineren. Met CRISPR konden wetenschappers muggen verhinderen de malariaparasiet door te geven of zelfs malariamuggen uit te roeien. Een ander voorbeeld is het veranderen van DNA van niet-levensvatbare menselijke embryos in een kliniek in China.

De mogelijkheid van het veranderen van menselijk DNA heeft ertoe geleid dat wetenschappers uit de hele wereld kortgeleden bij elkaar zijn gekomen om de ethische kwesties rondom het veranderen van erfelijk materiaal te bespreken. (Zie mijn artikel "Wetenschappers debatteren over de risico's en ethiek rond het veranderen van menselijk DNA" van 18 december 2015). 

Science noemt verder dat CRISPR een makkelijke techniek is. Iedereen met een moleculair-biologisch lab kan het doen. 


Het rode stukje is het foute DNA dat weggeknipt zal worden.
Het gele stukje is de "gids", een vreemd stukje gen dat precies op het rode stukje past.
Het lichtblauwe stukje is het enzym dat het DNA knipt.
(afbeelding: Bang Wong)CRISPR is een techniek waarmee een fout gen met een zeer grote kans op succes op een precies bepaalde plek in het erfelijk materiaal van een organisme weggehaald en/of vervangen kan worden. Oudere technieken voor genetische modificatie zijn veel minder trefzeker; vaak komt het gen helemaal niet in het DNA van het organisme terecht, of op een willekeurige plek, wat vaak tot gevolg heeft dat het gen niet tot expressie komt (z'n werk niet doet).


------------------------------------------------------------------------

January 1, 2016,  inesp.alves
Science

de kennis van nu.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten