zondag 28 december 2014

Keuring rijbewijs vaker door eigen arts?De Gezondheidsraad vindt dat de procedure voor de keuring voor het rijbewijs simpeler kan, zo staat in haar laatste advies. De eigen behandelend arts zou vaker feitelijke medische gegevens zelf mogen noteren voor het CBR.  Een bezoek aan een onafhankelijk arts is daardoor niet nodig.De huidige regels schrijven voor dat een medisch onderzoek bij aanvraag of verlening van een rijbewijs door een onafhankelijk keuringsarts of specialist gedaan moet worden. Een medische verklaring over een eigen patiënt kan de objectiviteit in gevaar brengen, bepleit de KNMG dan ook altijd. De KNMG is er echter wel mee akkoord dat er in bepaalde gevallen kan worden volstaan met het geven van feitelijke medische informatie, op basis waarvan het CBR een besluit neemt.


Dit gebeurt nu bijvoorbeeld bij herkeuring van het rijbewijs bij ADHD, en de keuring bij oogaandoeningen en bij ICD’s. De Gezondheidsraad vindt nu dat meerdere aandoeningen zo behandeld kunnen worden. Er zijn bijvoorbeeld al plannen om deze werkwijze uit te breiden naar dementie en neuromusculaire aandoeningen, bepaalde vormen van hartfalen en epilepsie. Er is ook een werkwijze klaar voor patiënten met obstructief slaapapnoesyndroom. Dankzij deze werkwijze worden kosten bespaard, want er staat een lager NZa-tarief voor, aldus de Gezondheidsraad.


De raad beveelt ook versoepelingen aan van de huidige regels voor mensen die in een ver verleden een TIA, beroerte of epileptische aanval hebben gehad. Zij moeten nu naar de neuroloog, maar de Nederlandse Vereniging voor Neurologie vindt dat niet nodig als de TIA, beroerte of epileptische aanval in een ver verleden heeft plaatsgevonden. De commissie is het daarmee eens en adviseert de regels aan te passen.


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal beslissen over het advies van de Gezondheidsraad.


--------------------------------------------
Medisch Contact, 20 november 2014

CBR - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
KNMG - Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde

1 opmerking:

  1. het halen van een rijbewijs is tegenwoordig vrij makkelijk. Sommige zitten als dwazen achter het stuur. Gelukkig zijn er meerdere mensen die een oordeel mogen geven.

    BeantwoordenVerwijderen