vrijdag 4 juli 2014

Klinische kenmerken cerebellaire ataxieDiagnose 


De diagnose cerebellaire ataxie wordt primair gesteld op grond van de volgende klinische kenmerken. Deze symptomen kunnen geïsoleerd en in wisselende combinaties voorkomen.

Gangataxie  • breedbasisch (benen wijd uitelkaar), ongecoördineerd looppatroon (dronkenmansgang)Ataxie van de ledematen


  • Hypermetrie: doelgerichte bewegingen schieten hun doel voorbij 
  • Hypometrie: doelgerichte bewegingen worden voortijdig beëindigd en verlopen schokkerig
  • Intentietremor: tremor die toeneemt naarmate het doel benaderd wordt 
  • Dysdiadochokinese: traag en schokkerig uitvoeren van afwisselende bewegingen 


Coördinatiestoornis van de oogvolgbewegingen


  • Hypermetrische (te sterke) of hypometrische (te langzame) oogbewegingen (saccades) 
  • Saccadische intrusies bij langzame oogvolgbewegingen (schokkerige volgbewegingen) (ook wel genoemd: catch-up saccades)
  • Nystagmus (*)


Cerebellaire dysarthrie  • spraakstoornis met uitschieters in stemhoogte en volume en slechte articulatie.Cerebellaire dysphagie


  • slikstoornissen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------


* Nystagmus: Nystagmus is een verschijnsel of symptoom waarbij de ogen op een specifieke manier heen en weer bewegen, met een trage fase naar de aangetaste kant en een snelle fase naar de gezonde kant. Men spreekt van nystagmus naar links of rechts naargelang de richting van de snelle fase. Een nystagmus kan horizontaal, verticaal, rotatoir of antirotatoir optreden.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten