zaterdag 3 mei 2014

Spraakproblemen - tips voor vrienden en familie

Tips voor familie en vrienden bij spraakproblemen


Door de spraakstoornis is het mogelijk dat anderen u moeilijk verstaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u woorden onduidelijk uitspreekt (articuleert) of dat de stem zacht of hees is. Het is ook mogelijk dat u eentonig spreekt of "door de neus" praat (nasaal).

Het zou kunnen gebeuren dat personen met een spraakstoornis zo weinig mogelijk gaan zeggen omdat het niet fijn is om alles te moeten herhalen. Het is evengoed mogelijk dat de mensen uit hun omgeving hen minder gaan aanspreken uit angst hen niet te verstaan. Om een goede levenskwaliteit te houden, is het belangrijk dat de persoon met een dysartrie, de hulpverleners, familie etc. weten hoe ze het beste met deze problemen omgaan.Algemeen


 • Niet het spreken, maar wel de communicatie moet centraal staan! 
 • Neem tijd voor een gesprek. Ga zitten en maak oogcontact. 
 • Toon begrip voor de gevoelens en moeilijkheden die de persoon ondervindt. 
 • Blijf de persoon behandelen als een volwassene en praat niet over zijn/haar hoofd. 
 • Spreek niet in de plaats van de persoon. 

Tips die het begrijpen bevorderen


 • Wees eerlijk en zeg het openlijk als u de boodschap niet begrepen heeft. Vraag om herhaling. 
 • Zeg aan de persoon wat u denkt te hebben verstaan. Controleer of dit klopt. 
 • Creëer een rustige omgeving tijdens een gesprek - radio en televisie uit. 
 • Kijk naar de persoon als hij praat en tracht informatie af te leiden uit lip- en mondbewegingen. 
 • Wees creatief als je de boodschap niet begrijpt, stel dan bijvoorbeeld een ja/nee vraag, vraag de persoon om de boodschap op te schrijven, een gebaar te maken, te wijzen, traag te spreken. 

Tips die het spreken stimuleren


 • Geef hem/haar voldoende tijd om te beantwoorden. 
 • Herhaal het gedeelte dat je wel hebt begrepen, zodat de spreker niet alles hoeft te herhalen. 
 • Houd rekening met vermoeidheid. Als de persoon moe is zal het praten moeilijker zijn 
---------------------------------------------------------------------------------http://www.uzleuven.be/files/revalidatiecentrum/dysartrie.pdf


Geen opmerkingen:

Een reactie posten