zaterdag 22 maart 2014

Oproep deelname onderzoek SCA3

Oproep voor deelname wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van looptraining op de hersenen


De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud is op zoek naar mensen die weten dat zij lijden aan SCA3 en daar ook klachten van hebben. Om uitspraken te kunnen doen over de bevindingen bij deze patiënten moeten deze worden vergeleken met de bevindingen bij gezonde personen (de "controlegroep"). Daarom zijn wij ook opzoek naar gezonde proefpersonen tussen de 30 en 70 jaar.

Uit eerder eigen onderzoek is gebleken dat looptraining op een speciale loopband positieve effecten heeft op de loopfunctie bij mensen met SCA. Wij denken dat dit komt doordat de hersenen, onder invloed van training, gedeeltelijk kunnen compenseren voor het probleem in de kleine hersenen. Het huidige onderzoek is erop gericht die compensatiemechanismen te leren begrijpen, zodat we in de toekomst misschien in staat zijn deze compensatiemogelijkheid van de hersenen te gebruiken als ingang voor behandeling. 

Het onderzoek bestaat ten eerste uit trainingen op een speciale loopband. Het gaat om 10 trainingssessies van een uur in een periode van 5 weken. Op de loopband worden verschillende obstakels en stappatronen geprojecteerd die de proefpersoon dient te volgen dan wel te vermijden. Alle trainingen vinden plaats onder veilige omstandigheden en onder toezicht van een fysiotherapeut. 

Daarnaast zullen we voor en na de training een aantal metingen doen die het lopen en de balans in kaart brengen, een ook zullen we voor en na de training een uitgebreide MRI-scan van de hersenen maken. 

Het onderzoek vindt plaats in het UMC  St Radboud. Reiskosten worden vergoed. Voorwaarde voor deelname van de SCA3 patiënten is dat u nog in staat moet zijn om zonder hulpmiddelen te lopen. Voorwaarde voor deelname van gezonde controles is dat u geen loopproblemen en geen neurologische aandoeningen in de medische voorgeschiedenis heeft. 

Voor meer informatie of het kenbaar maken van interesse om deel te nemen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Karin Huisman, onderzoeker: 
Email: k.huisman@fcdonders.ru.nl
Telefoonnummer: 024-3610878 (of vanuit het buitenland 0031-24-3610878)

Met vriendelijke groet, 

Karen Huisman, onderzoeker & Dr. Bart van de Warrenburg, neuroloog

Geen opmerkingen:

Een reactie posten