donderdag 10 december 2015

VN-verdrag voor mensen met een beperking vandaag in Tweede Kamer9 december 2015

Vandaag behandelt de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Een belangrijk moment voor mensen met een beperking, hun belangenorganisaties en voor het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’.


Het VN-verdrag is van grote betekenis voor mensen met een beperking, aandoening of ziekte. Het verdrag vereist dat zij in staat worden gesteld zelf de regie te voeren over hun eigen leven en daarbij eigen keuzes te maken. Zij moeten bovendien waar nodig kunnen rekenen op ondersteuning om op voet van gelijkheid mee te doen aan de samenleving. Om dat daadwerkelijk te realiseren, is het belangrijk dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook zorgvuldig gaat uitvoeren.
‘Gewoon Bijzonder’-programma

Het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ heeft een directe verbinding met het VN-Verdrag. Het programma richt zich op het vergroten van participatie en eigen regie van mensen met een beperking. Zo wil het programma bevorderen dat mensen met een beperking leren, werken en sociale relaties onderhouden, en richt het zich op zorggerelateerde wensen, behoeften en voorkeuren van mensen met beperkingen. Voor de uitvoering van ‘Gewoon Bijzonder’ is het VN-Verdrag een nuttig kader dat tal van suggesties voor relevant onderzoek bevat. Tegelijkertijd kan ‘Gewoon Bijzonder’ een geschikt instrument zijn voor de implementatie van het Verdrag, in het bijzonder op punten waar kennisontwikkeling is vereist.

Om ervoor te zorgen dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook gaat inzetten op wezenlijke verbeteringen, werken de partijen Per Saldo, LFB, LPGGz, Coalitie voor Inclusie en Ieder(in) met elkaar samen in de Alliantie. Samen met hun leden en netwerken zetten zij zich in voor zorgvuldige wetgeving voor de ratificatie en daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag.

-----------------------------------------------------------------


1 opmerking:

  1. Behandeling VN-verdrag uitgesteld

    Op 9 december startte in de Tweede Kamer het debat over het VN-verdrag. Staatssecretaris Van Rijn heeft de Kamer meer tijd gevraagd voor een reactie op voorstel van PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk. Van Dijk wil wettelijk vastleggen dat toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten voor mensen met een handicap de norm wordt. Het debat wordt na het kerstreces opnieuw geagendeerd. Aan het begin van het debat hebben we de Kamerleden een aantal dringende suggesties meegegeven.

    BeantwoordenVerwijderen