vrijdag 26 september 2014

Verstoorde DNA-reparatie en ataxie
Onderzoekers van het Radboudumc hebben met internationale collega’s ontdekt dat een foutje in een DNA-reparatiegen grote gevolgen heeft. Gedurende het leven veroorzaakt dit defecte gen een verstandelijke beperking, epileptische aanvallen en ernstige bewegingsstoornissen (ataxie).

Familie historieDrie broers van verschillende leeftijd in een grote Ierse families hadden vanaf hun geboorte een verstandelijke beperking. Twee van hen kregen in het eerste levensjaar epileptische aanvallen, de derde kreeg daar pas op zijn twaalfde last van. De aanvallen zijn niet met medicijnen onder controle te krijgen. Hoewel de broers in hun eerste levensjaar allemaal goed leren lopen, ontstaan later in het leven ernstige bewegingsproblemen (ataxie). Twee van hen zijn inmiddels gebonden aan een rolstoel, de derde moet worden ondersteund bij het lopen.
Reparatie gen


Afdeling Genetica van het Radboudumc heeft alle genen van de broers in kaart gebracht. Verder onderzoek maakte duidelijk dat het TDP2 gen het gen was dat er gezocht werd. TDP2 is een gen dat fouten in het DNA repareert. Het gen is pas bekend sinds 2009. Maar wat dit gen precies doet, was nog niet bekend. Onder andere omdat er ook nog geen patiënten waren gevonden met zo’n defect TDP2 gen. Via het onderzoek bij deze drie broers konden die verbinding nu wel gelegd worden.

Door een foutje in het DNA-reparatiegen TDP2 worden beschadigingen in het DNA niet gerepareerd en blijven beschadigingen in het DNA dus aanwezig. Die beschadigingen leiden dan weer tot verstoringen van andere genen, waarvan een groot deel betrokken is bij de normale ontwikkeling van het zenuwstelsel.

Neurologische problemen


Bij onderzoek in de muis blijkt dat mutaties in het reparatiegen leiden tot een aanzienlijke vermindering van bepaalde zenuwcellen in de kleine hersenen (interneuronen). Interneuronen zijn hersencellen die andere hersencellen met elkaar verbinden. En de kleine hersenen zijn nou net sterk betrokken bij de coördinatie van bewegingen. Via deze weg is er dus ook een direct verband met de ataxie, de ongecontroleerde bewegingen, die na verloop van tijd bij de broers ontstaan.

----------------------------------------------------------------
www.radboudumc.nl, 24 maart 2014, bewerkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten