zondag 12 januari 2014

Fusie CG-Raad en Platform VG


Op 1 januari 2014 zijn de CG-Raad en Platform VG gefuseerd tot Ieder(in).

Ieder(in) is de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij de nieuwe organisatie aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ze behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Gert Rebergen is de nieuwe, tijdelijke directeur van de organisatie. Hij zegt dat de fusie veel voordelen heeft. “Er was een behoorlijke overlap in de belangenbehartiging. Door de fusie kunnen we efficiënter belangen behartigen en krachtiger de stem van chronisch zieken en mensen met een beperking laten horen. Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om voor specifieke groepen - zoals mensen met een verstandelijke beperking - op te komen mocht dat nodig zijn.”

Ook het gedeelde ideaal maakte een fusie logisch, zegt Rebergen. “We streven allebei naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. We willen dat de huidige maatschappij zich veel meer instelt op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg die aansluit bij hun individuele behoeften. En ze moeten gelijke kansen krijgen om te kunnen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.”

Rebergen: “Om dit ideaal - de inclusieve samenleving - steeds voor ogen te houden, hebben we Ieder(in) gekozen als naam.”

Werk aan de winkelGert Rebergen zegt dat Ieder(in) er meteen vol tegenaan gaat. “Er vinden zeer grote veranderingen plaats in Nederland. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Instellingen gaan dicht. Het uitkeringsstelsel en de ondersteuning voor mensen met een arbeidshandicap verandert ingrijpend. In het onderwijs wordt het passend onderwijs ingevoerd. Dit zijn ontwikkelingen die schreeuwen om een krachtige belangenbehartiging. Want veel veranderingen gaan gepaard met mooie woorden maar zijn vaak ingegeven door bezuinigingsdrift.”

-----------------------------------------------------------------------------------

CG-Raad       = Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
Platform VG  = Platform Verstandelijk Gehandicapten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten