zondag 12 juli 2015

Regeling dure geneesmiddelen (Nederland)Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend, worden in principe uit het ziekenhuisbudget betaald. Soms zijn geneesmiddelen erg duur of ziet een ziekenhuis zich genoodzaakt om een bepaald geneesmiddel niet meer te gebruiken.Om te voorkomen dat de zorg aan patiënten in het gedrang komt, heeft de overheid een tweetal regelingen in het leven geroepen die van toepassing zijn op dure geneesmiddelen en op geneesmiddelen die bestemd zijn voor patiënten met zeldzame of weinig voorkomende aandoeningen, de zogenaamde weesgeneesmiddelen.

Hierdoor kan een ziekenhuis naast het reguliere budget, extra budget voor dure geneesmiddelen krijgen.

Eind 2011 kwamen er velen aanvragen voor de stofnamenlijst dure- en weesgeneesmiddelen binnen bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), waardoor er een achterstand ontstond. De minister besloot daarom om de regels voor toelating op de lijst aan te passen en de lijst dure- en weesgeneesmiddelen open te stellen voor nieuwe aanvragen in 2012.

Sinds 1 januari 2012 is DOT ingevoerd, een nieuw declaratiesysteem voor ziekenhuizen waarbij alle kosten voor een behandeling in 1 diagnosebehandelcombinatie (DBC) zijn opgenomen, in principe ook kosten voor dure geneesmiddelen. Als een middel meer dan €10.000 per patiënt per jaar kost, dan kunnen ziekenhuizen hier een add-on voor aanvragen. Daarom was besloten om de lijst dure- en weesgeneesmiddelen te vervangen.

Half mei 2012 besloot de minister om de lijst voorlopig open te stellen voor nieuwe aanvragen in 2012 en moesten geneesmiddelen alleen aan de kostenprognose voldoen: de totale kosten voor het geneesmiddel voor een bepaalde ziekte zijn voor alle Nederlandse ziekenhuizen samen minimaal 2,5 miljoen euro. Aan de overige voorwaarden (therapeutische meerwaarde en doelmatigheidsonderzoek) hoefde niet te worden voldaan.

Vanaf 2013 is het de bedoeling dat er alleen nog met add-ons wordt gerekend en niet meer wordt gewerkt met de lijst dure- en weesgeneesmiddelen.

--------------------------------------------------------------------------
Bron: Nza

Geen opmerkingen:

Een reactie posten