dinsdag 15 april 2014

Fiscale aftrek vanaf 2014 (Sjirk van der Werff)

Fiscale aftrek specifieke zorgkosten per 1 januari 2014

Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer (NL), ingestemd met het Belastingplan 2014.

Binnen de regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten komen de volgende kosten voor aftrek in aanmerking, mits deze kosten voortkomen uit ziekte of invaliditeit:

genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen; vervoer;
medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts; 
- overige hulpmiddelen, met uitzondering van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen; 
extra gezinshulp;  
dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkostentabel; sinds 2010 mag de dieetverklaring ook door een diëtist zijn afgegeven); 
- extra kleding en beddengoed; 
reiskosten ziekenbezoek (bij reizen per auto, anders dan per taxi, € 0,19 per kilometer).

Onder genees- en heelkundige hulp wordt verstaan: 
een behandeling door een arts, 
een behandeling door een paramedicus op voorschrift en onder begeleiding van een arts of
een behandeling door een bij ministeriële regeling aan te wijzen paramedicus.

De volgende posten zijn met ingang van 1 januari 2014 niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten: 
scootmobielen 
rolstoelen 
aanpassingen aan, in of om een woning.

Vermenigvuldigingsfactor en drempelinkomen:
De regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten kent een vermenigvuldigingsfactor voor de hiervoor genoemde aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp. De vermenigvuldigingsfactor is van toepassing wanneer het drempelinkomen niet meer bedraagt dan € 33.555 (€ 33.555). De vermenigvuldigingsfactor bedraagt 2,13 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, is de vermenigvuldigingsfactor 1,40. Dit verschil hangt samen met het feit dat personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt een hogere belastingteruggaaf krijgen vanwege een hoger marginaal tarief dan personen die de AOW-leeftijd wel hebben bereikt.

Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven bepaalde inkomensdrempels komen.

De drempels zijn als volgt voor 2014  • Drempelinkomen tot € 7.457


 € 125


  • Drempelinkomen van € 7.457 tot € 39.618


1,65% van het drempelinkomen


  • Drempelinkomen vanaf € 39.618


 1,65% van € 39.618 vermeerderd met 5,75% van het bedrag dat hoger is dan € 39.618

Opmerking:

Wanneer men in
 het belasting jaar 2013, de aanpassingen aan, in of om een woning, heeft opgevoerd als aftrekpost als afschrijving. Dan kan men in 2014, het afschrijvingsbedrag nogmaals opvoeren om in aanmerking te komen voor aftrek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten