woensdag 1 juni 2016

Tot 2 jaar sneller toegang tot innovatieve geneesmiddelen in België


In België zullen patiënten met een aandoening waarvoor geen behandeling is, eerder toegang krijgen tot geneesmiddelen in ontwikkeling. Als er voldoende gegevens zijn dan kan de overheid toestaan dat het middel alvast toegekend wordt aan de patiënt voordat het is goedgekeurd door de European Medicine Agency (EMA). 

-----------------------


‘Ongeveer 3.700 patiënten voor wie geen doeltreffende medische behandeling bestaat zullen nog dit jaar zeer snel toegang kunnen krijgen tot innovatieve medicijnen die nog niet geregistreerd zijn. De Algemene Raad van het Riziv heeft maandag immers een nieuwe financieringswijze goedgekeurd voor de projecten rond zogenaamde onbeantwoorde medische behoeften.

Volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zullen de patiënten dankzij het systeem tot twee jaar voordat de terugbetaling is goedgekeurd, toegang
krijgen tot de geneesmiddelen.
Voor bepaalde aandoeningen bestaat er momenteel geen doeltreffende behandeling. Dergelijke situaties vallen onder de zogenaamde onbeantwoorde medische behoeften of “unmet medical needs”. De vier onbeantwoorde behoeften die als prioritair naar voren zijn geschoven voor dit jaar hebben betrekking op stamcel- en vaste-orgaantransplantaties, pediatrie, oncologie en autoimmuunziektes.


De ontwikkeling, het op de markt brengen van nieuwe behandelingen en de beslissingen over de terugbetaling maken deel uit van een lang en complex proces. Om dat proces te versnellen en patiënten die tegen een levensbedreigende ziekte vechten sneller een therapeutische oplossing te kunnen aanbieden is in België een paar jaar geleden met “unmet medical needs” een procedure voor innovatieve geneesmiddelen ingevoerd.


Als voor de innovatieve medicijnen voldoende, maar niet alle, gegevens beschikbaar zijn, dan kan de overheid de betrokken farmabedrijven steun toekennen, zodat zij die innovatieve medicijnen ter beschikking kunnen stellen van patiënten nog voor het dossier geregistreerd is bij het Europese Geneesmiddelenagentschap. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er nog onvoldoende langetermijngegevens beschikbaar zijn over het geneesmiddel of als langdurige studies nog aan het lopen zijn.


Vooraleer patiënten beslissen om in een dergelijke procedure te stappen, moeten ze eerst zeer goed ingelicht worden, onderstreept het kabinet-De Block. En voor hun uiteindelijke deelname aan de procedure is hun schriftelijke toestemming nodig.’


----------------------------------------------------------------------------------------
axon connect
Publicatie Datum: 2016-05-27 11:30
Bron: Gazet van Antwerpen
Geen opmerkingen:

Een reactie posten