woensdag 25 mei 2016

Nederland voor 3 jaar lid van bestuur WHONederland voor 3 jaar lid van uitvoerend bestuur Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Minister Schippers (VWS) kaart de Nederlandse prioriteiten tijdens het EU-voorzitterschap aan: de aanpak van antibioticaresistentie, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure, innovatieve medicijnen en productverbetering van voedsel.


Antibioticaresistentie


Zij doet dit tijdens de 69e World Health Assembly, de jaarlijkse algemene vergadering van de WHO, waarop dit lidmaatschap wordt bekrachtigd. Schippers sprak 23 mei als voorzitter van de Europese Raad van ministers van Volksgezondheid. Zoals bekend, bekleedt Nederland in het 1e halfjaar van 2016 het voorzitterschap van de Europese Unie (EU).
Schippers riep in haar speech de WHO namens de EU op tot meer slagvaardigheid, in het bijzonder als het gaat om ziekte-uitbraken en noodsituaties: "De WHO moet innovatief en resultaatgericht zijn, en meer bereid zijn om met partners buiten de zorgsector samen te werken." Schippers wees op de risico's van recente uitbraken zoals Ebola, maar ook op de wereldwijde problematiek van antibioticaresistentie. Zij verwelkomde de inspanningen van de WHO om de lidstaten praktisch te ondersteunen bij het opstellen van nationale actieplannen tegen antibioticaresistentie.
Medicijnen en voeding

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure medicijnen


Schippers kaart in Genève ook de andere Nederlandse prioriteiten tijdens het EU-voorzitterschap aan. Het gaat hier om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure, innovatieve medicijnen en om productverbetering van voedsel (minder zout, vet en calorieën).
Meedenken over mondiaal beleid


De WHO is de mondiale organisatie die als doel heeft de wereldwijde volksgezondheid te beschermen en te stimuleren. Zij doet dit onder andere door richtlijnen voor gezondheidsbeleid op te stellen en door praktische kennis en expertise te ontwikkelen en aan de 194 lidstaten aan te bieden. Door het lidmaatschap van het uitvoerend bestuur, kan Nederland het beleid van de WHO beter beïnvloeden.

-----------------------------------------------------------------------------------
Geen opmerkingen:

Een reactie posten