zondag 24 april 2016

Haal medicijn trials naar Nederland


'Nederland moet hèt land worden voor geneesmiddelentrials. Dat wil VVD Tweede Kamerlid Arno Rutte.

Rutte: ‘Dat klinische trials met dure geneesmiddelen in Nederland plaatsvinden is goed voor het land en onze gezondheidszorg. Bovendien profiteren Nederlandse patiënten daarmee eerder van nieuwe middelen.’De VVD vindt het wenselijk dat Nederland een vooraanstaande positie krijgt in het klinisch geneesmiddelenonderzoek. Nu zijn de onderzoeken vooral gericht op gezonde jonge mannen. Maar de gemiddelde patiënt is 67 en heeft meerdere aandoeningen. In de praktijk moet de arts met trial en error het juiste medicijn en de juiste dosis bepalen. Rutte wil dat ziekenhuizen in een eerder stadium complexere patiënten includeren in klinische trials.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kan dan de data uit deze trials eerder mee wegen in het toelatingsbeleid van een medicijn tot de markt. Nu gebeurt dat nog niet. Eerder gebruik van de data zou farmaceuten ertoe moeten zetten om meer te investeren in klinische trials. Rutte: ‘Als het middel dan op de markt komt, is het er eerder en in de juiste dosis. Dat gaat verspilling en overmedicatie tegen.’

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het (dure) geneesmiddelenbeleid. Minister Schippers stuurde eind januari haar geneesmiddelennota naar de Kamer.

---------------------------------------------------------------
Zorgvisie, 13 april 2016


Geen opmerkingen:

Een reactie posten