woensdag 26 maart 2014

ILOCA


Idiopathische late onset cerebellaire ataxie (ILOCA)Dit is een hele mond vol om uit te leggen dat de ziekte om een cerebellaire ataxie gaat waarbij de eerste verschijnselen zich op volwassen leeftijd (late onset) voordoen en waarbij de oorzaak niet bekend is.


Klinisch lijkt ILOCA op autosomaal dominant cerebellaire ataxieën (ADCA), maar in de familie  kan niemand gevonden worden die dezelfde verschijnselen heeft of had. Kortom, waarschijnlijk heeft men de ataxie niet geërfd.


Het verloop en de prognose variëren aanzienlijk tussen patiënten. Sommige patiënten die in eerste instantie deze diagnose krijgen kunnen later een specifieke diagnose krijgen. Zij kunnen bijvoorbeeld te horen krijgen dat ze multiple systeem atrofie (MSA) (met cerebellaire symptomen) hebben, of kunnen de diagnose 'gluten ataxie' krijgen (waarbij een gluten-vrij dieet gunstige gevolgen kan hebben).


1 opmerking: