zaterdag 12 oktober 2013

Voorspellen startleeftijd SCA1


SCA1 wordt veroorzaakt door een verlengd stuk DNA in het gen. Door het verlengde stuk DNA wordt er een abnormaal eiwit gemaakt met toxische eigenschappen. Hoe langer het verlengde stukje DNA hoe ernstiger de ataxie zal verlopen en hoe eerder de ataxie zal beginnen.

Bij sommige patiënten klopt dit niet. Ze hebben een lang extra stuk DNA maar de ataxie begint toch relatief laat. Hoe kan dit verklaard worden?

Een onderzoeksteam onder leiding van Paola Giunti in Londen heeft dit onderzocht. Het blijkt dat 11% van de patiënten met SCA1 een onderbreking hebben in het verlengde stukje DNA. Deze onderbreking zorgt ervoor dat de ataxie wat minder ernstig verloopt en wat later start dan zonder onderbreking in het verlengde stuk DNA. De startleeftijd bij deze groep kan beter bepaald worden aan de hand van het langste ononderbroken stukje DNA.

Het onderzoeksteam raadt aan dat de aanwezigheid van onderbrekingen wordt onderzocht bij de patiënten zodat een betere voorspelling van de startleeftijd en het verloop van ataxie gegeven kan worden.

Op dit moment wordt het onderzoek herhaald bij SCA2, SCA3 en SCA17 patiënten – SCA’s waarbij de DNA verlenging een belangrijke rol speelt.

PloS Genetics, Menon et al., 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten