woensdag 28 januari 2015

Riluzole als therapie voor SCA3? (Vervolg)


Naar aanleiding van het veel belovende onderzoek in 2010 naar behandeling van ataxie patiënten met Riluzole (Rilutek) is er een onderzoek gestart in 2011 om de werking van Riluzole bij SCA3 nader te onderzoeken.

In dit vervolg onderzoek zouden een aantal vragen beantwoord moeten worden. Het oorspronkelijke onderzoek maakte geen onderscheid tussen verschillende ataxieen. Er waren geen SCA3 patiënten betrokken. Zouden SCA3 patiënten goed op de behandeling reageren? De behandeling met Riluzole was relatief kort namelijk 8 weken. Zou Riluzole ook werken bij langere toediening? Zouden de ataxie symptomen nog meer verbeteren?


Onderzoek 


Om deze vragen te beantwoorden is er gebruik gemaakt van een SCA3 muis model. Omdat de levensduur van muizen maar kort is, is het mogelijk om de verbetering, stabilisering of achteruitgang van de symptomen van SCA3 goed te bestuderen bij muizen.

De muizen werden behandeld met verschillende doseringen Riluzole. De behandeling werd gestart in verschillende fases van de aandoening. De behandelde muizen werden gedurende 6 maanden gevolgd en vergeleken met een controle groep.


Resultaten


De SCA3 muizen vertoonden na behandeling met Riluzole in vergelijking met de controle muizen geen verbetering. Ook niet na 6 maanden behandelen.

De conclusie is dan ook dat behandeling met Riluzole in het gebruikte SCA3 muizenmodel geen effect heeft op symptomen van SCA3 muizen.


--------------------------------------------------
Research summary of research funded by NAF for fiscal year 201, Assessment of Riluzole treatment as a therapy for SCA3, Schmidt, PhD, University of Tuebingen, Tuebingen, Germany. 
Generations, 2012, Volume 40, nr 3, p. 13.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten