maandag 25 augustus 2014

Hersenbokaal 2014Ruim een half miljoen mensen in Nederland hebben een hersenaandoening. De gevolgen van een hersenaandoening zijn zeer divers en kunnen een grote invloed op de kwaliteit van leven hebben. Dit geldt voor degene met de hersenaandoening, maar ook voor zijn of haar omgeving. Mensen met een hersenaandoening willen, net als ieder ander, meedoen aan de samenleving. Werk, activiteiten en sociale contacten zijn belangrijk.

In de loop der jaren is hier meer aandacht voor gekomen. Zo zijn er gespecialiseerde jobcoaches, activiteitencentra en ontmoetingsgelegenheden.

Hersenbokaal 


De Hersenstichting wil de maatschappelijke participatie van mensen met een hersenaandoening stimuleren. De Hersenstichting doet dit o.a. door de uitreiking van de Hersenbokaal en de betrokkenheid bij diverse projecten.


De Hersenbokaal richt zich op alle projecten die mensen met een hersenaandoening kunnen helpen in hun dagelijks leven. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten op het gebied van zorg en revalidatie, wonen, werken, vrijetijdsbesteding, scholing of vervoer. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop! Degene die de Hersenbokaal wint, krijgt een bijdrage van € 35.000 om het project tot uitvoering te brengen.

Wie bepaalt de winnaar? 


Naast de jury, waartoe ik behoor,  mag ook het publiek mee gaan stemmen. De hele maand september kan het publiek zijn stem uitbrengen op zijn favoriete project. Samen met het oordeel van de jury levert dat de winnaar op. Uw stem is dus medebepalend! De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de Publieksdag van de Hersenstichting die plaatsvindt op 9 oktober a.s.

Projecten Hersenbokaal 2014


Er zijn veel bijzondere ideeën voor mooie projecten binnengekomen voor de Hersenbokaal 2014. Uit deze aanmeldingen zijn inmiddels drie genomineerde projecten gekozen. 

     1. Een goede match tussen armondersteuning en client!

Een mogelijk gevolg van hersenletsel is een functiebeperking van de arm en/of hand. Een goede match tussen een goed hulpmiddel bij een arm/hand-functiebeperking en de patiënt met hersenletsel leidt tot een grotere mate van zelfstandigheid. In dit project zal een adviesprotocol worden gemaakt, die voor specifieke problemen van de individuele gebruiker de benodigde kennis en inzichten aandraagt. Hier kan men de juiste keuze maken. Het doel is om ervoor te zorgen dat de patiënt gebruik kan maken van de juiste hulpmiddelen voor zijn beperkingen. Dit vergroot de zelfredzaamheid en verhoogt de kwaliteit van leven.

     2. Hersentour .... Een steekje los? Een eigenwijs spel!

Kwaliteit van leven? Wat is dat? Hoe doe je dat? En is het mogelijk als je een (onzichtbare) (hersen)aandoening hebt? Hoe ga je om met reacties uit de omgeving, hoe kun je de aandoening accepteren en hoe kun je jouw kwaliteit van leven verbeteren?
De oplossing van deze vragen zal voor iedereen anders zijn. Dit spel biedt dé gelegenheid om spelenderwijs in gesprek te gaan over álle aspecten die te maken hebben met kwaliteit van leven. Het spel draagt bij aan begrip voor elkaar en participatie en integratie in de maatschappij. Het is niet alleen voor patiënten geschikt, maar ook voor de omgeving, familie, collega's, buurtbewoners en vrienden. Het spel kan tevens gebruikt worden als gespreksstarter of als communicatietool bij voorlichtingsbijeenkomsten, psycho-educatie, gespreksgroepen, studenten of voor thuis en op het werk (collega's, buurtbewoners en familieleden).

     3. Van woonzorglocatie naar zelfstandig wonen

De stap van een woonzorglocatie naar zelfstandig wonen is voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel vaak erg groot. Niet alles gaat meer zoals vroeger, bepaalde dingen lukken niet meer en vaak is het sociale netwerk van iemand, na bijvoorbeeld een langdurige revalidatie, weggevallen. Om de terugkeer naar een eigen woning mogelijk te maken worden mensen met NAH in dit project begeleid en getraind, waarbij ze hun autonomie stukje bij beetje terug krijgen. Eigen regie over je leven hebben!

--------------------------------------
Hier kunt u meer lezen over de projecten.
In september kunt u op de website van de Hersenstichting filmimpressies bekijken van de genomineerde projecten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten